Valdosta State University

Valdosta State University

Location: Valdosta, GA

Nickname: Blazers

Established: 1906

Division: [" DII"]

Conference: Gulf South Conference

Advance (Apparel): $0

Advance (Non-Apparel): $0

Royalty: 12.0%

Notes: School Administration Fee: $50

University URL: http://www.valdosta.edu/

Athletic URL: http://www.vstateblazers.com/